Priser

Alla priser är inklusive moms men exklusive reseersättning / ersättning för resor.
Önskas programblad, musikuppträdande eller hyra av musikanläggning kan vi ordna det. Då tillkommer en kostnad för detta.

Detta är våra riktpriser:

Namngivning: 3000 kr

Vigsel: 4500 kr

Begravning: 6000 kr