Christine Frostell

CF

Ritualer och högtidsstunder har varit ett viktigt inslag i människors liv sedan tidernas begynnelse. De ger sammanhang, betonar vår tillhörighet och belyser de olika höjdpunkterna i en människas liv. De är viktiga! Som officiant genomför jag neutrala ceremonier helt utan religiösa inslag. Jag utför även gärna ceremonier på engelska. For information in English, please see below.

Ett barnvälkomnande/en namngivning betonar barnets tillhörighet och hans eller hennes närmaste nätverk – de personer som kommer finnas i barnets liv, och som kommer stödja och uppmuntra barnet och dela både glädje och sorg med honom eller henne. En namngivningsceremoni är ett underbart sätt att fira den nya familjemedlem – och genom att presentera det/de namn som skall följa barnet genom livet också bekräfta dess plats i familjen och vänskapskretsen.

Begravningsakten är till för att hjälpa de efterlevande att ta avsked av en person som har stått dem nära, kanske i många år. Begravningsakten är en viktig del i att bearbeta sorgen och skall vara personlig och anpassad helt efter den avlidnes önskemål. Om sådana inte finns är det de anhörigas önskningar som skall styra utformningen av ceremonin.

Arbetssätt

Arbetet börjar med ett personligt möte. Tillsammans bestämmer vi ceremonins utformning och innehåll. Du har stor frihet och får till exempel välja den musik du önskar och eventuella dikter som skall läsas. Jag sammanställer ett förslag som de anhöriga får kort efter mötet för synpunkter och eventuella ändringar. Det är oerhört viktigt för mig att du som anhörig känner att ceremonin uppfyller dina önskemål och fyller dina behov. När innehållet är klart sammanställer jag ett programblad som kan delas ut bland de närvarande.

Kort om mig

Jag är född och uppvuxen i sydöstra England på 50-talet. Jag kom till Sverige för över 40 år sedan och är helt tvåspråkig. Jag har bott i både Göteborg och Boden men flyttade till Stockholm på 1980-talet. Jag är numera bosatt i södra Roslagen och är lycklig mormor till tre barnbarn som jag är mån om att träffa så ofta som möjligt. Till vardags sysslar jag med översättning och undervisning.

Tel: 08-540 65 689, 0708-571 620

Email: christine.frostell@telia.com

 

Referens
Christine var väldigt noggrann och professionell redan från början. Hon gjorde ceremonin personlig och lagom högtidlig precis efter våra önskemål. Vi är väldigt nöjda med Christine och tacksamma för att hon gjorde vår dotters namngivning till en trevlig dag där vår dotter och familjen var i fokus.

Sarah och Martin

 

Text in English

Rituals, ceremonies and festivities have been an important part of peoples’ lives since the beginning of time. They provide continuity and strengthen our sense of belonging within a family and within society as a whole. They often mark transitions from one stage of life to the next. They are important! I plan and lead ceremonies which are completely free of religious influences.

Namings are a wonderful way to celebrate the arrival of a child into your family. During the ceremony you will introduce the name(s) it will bear throughout its life and confirm its place in your family and circle of friends; the network of people who will share its formative years, giving support and encouragement and sharing the ups and downs of everyday life.

Funerals and memorials. The loss of a close relative or friend is distressing and painful. Funerals and memorials are an important part of the grieving process. The ceremony should focus entirely on the person who has died, respecting in every way his/her wishes regarding the ceremony or, if he/she has not left any such instructions, the wishes of the closest relatives.

How I work

A personal meeting with those most closely affected is always the starting point of my work with a ceremony. Together we decide on the framework and content. There is a great deal of freedom in Humanist ceremonies when it comes to deciding e.g. the music and/or poetry you would like to include. After our meeting I put together a draft document and send it to you for comments and alterations. I attach great importance to ensuring that the ceremony will be exactly as you wish. When the content has been decided upon I produce a programme for distribution among those present at the ceremony.

About me

I grew up in south-east England in the 1950s. I emigrated to Sweden over 40 years ago and am bilingual. I now live in the southern part of Roslagen and work as a translator and teacher. In my free-time I try to see as much of my three wonderful grandchildren as possible.

Tel: 08-540 65 689, 0708-571 620

Email: christine.frostell@telia.com